Skip to main content
Til toppen
Fri frakt over 1750,-

Naturopplevelser til flere barn og familier

Naturopplevelser til flere barn og familier

Opp gjennom historien har Brynje vært med på talløse turer og ekspedisjoner verden over. Mennesket er en del av naturen, og vi trenger de ressursene naturen gir oss - både for å overleve og for å styrke vår mentale og fysiske helse. Og nettopp derfor er det også vårt ansvar å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner. Å ta vare på naturen forutsetter at vi kjenner den og har et forhold til den. Det du kjenner og er glad i, tar du nemlig vare på.

Mange er heldige og lærer naturen å kjenne fra de er barn. I dag vokser imidlertid mange barn og unge opp uten å bli kjent med naturen - og det blir stadig flere av dem. Vår ambassadør Alexander Read - kjent fra TV-seriene Mina og meg - deler vår bekymring for denne utviklingen. I flere år har han jobbet for Barnas Stasjon Blå Kors og sin egen lille turorganisasjon TURMAGI - nettopp for at flere barn og familier skal få enkle og gode natur- og menneskemøter. Vi i Brynje heier på dette viktige arbeidet og nedenfor kan du lese Alexanders egne ord:

 

- Stadig færre barn blir kjent med naturen. Det er bekymringsfullt.

Vi vet gjennom nyere forskning at barn i dagens samfunn leker betydelig mindre ute i naturen enn tidligere. Og vi ser at mindre friluftsliv og utelek har sammenheng med økt bruk av skjerm, økt grad av organisert aktivitet og mer stillesitting innendørs. Vi ser en stadig økende negativ trend med økt psykisk og fysisk uhelse blant barn og unge, samt økende grad av barne- og ungdomskriminalitet. Samtidig opplever vi også stadig økende ulikhet og skiller i samfunnet. Dette gir rom for bekymring.

Som familiefar, eventyrer og utendørsterapeut er jeg, sammen med min kone, opptatt av å tilrettelegge for et familieliv der naturen spiller en sentral rolle i våre liv. Der summen av nærturene og langturene gir oss rikelig tid med hverandre, naturen og oss selv slik at vi kan feile, lære, utforske, leke og utvikle oss. Det ønsker vi for våre barn, og vi opplever at friluftslivet og naturen er en fantastisk arena for å skape livsrobuste barn, gode familierelasjoner og en tilknytning til naturen som vi alle er en del av. Enkelt forklart vil jeg si at vi prøver å verne om noe av det som preget min egen barndom på 80- og 90 tallet, nemlig den frie leken ute i gaten eller i nærskogen. Med de enkle søndagsturene eller helgeturene.

De siste fem til seks årene har jeg brukte betydelig med tid og energi på å bedre forstå hva det er som hindrer den frie leken, naturtilknytning og deltakelse i friluftslivet. Særlig blant barnefamilier og unge. I den forbindelse har jeg vært med å utvikle og gjennomføre tjenestetilbud, turer og arrangementer for å prøve og møte noen av disse utfordringene. Generelt ser det ut til å være mindre lek og enkelt, lavterskel friluftsliv i dagens familier og samfunn. Jeg har et brennende engasjement for alle de som av ulike årsaker står utenfor samfunnet (og ofte friluftslivet) i ulik grad, eller befinner seg i ulike sårbare livssituasjoner. Hva er det som gjør at alle disse enkeltindividene og gruppene i samfunnet ikke er med? Hvorfor har de ikke kjennskap til DNT, speideren eller skiforeningen - og hvorfor står mange av dem utenfor samfunnet, så vel som friluftslivet? Det er med utgangspunkt i disse spørsmålene at jeg som utendørsterapeut og friluftsveileder både lærer, utforsker og tilrettelegger for natur- og menneskemøter ved Barnas Stasjon Blå Kors og min egen lille turorganisasjon TURMAGI.

Jeg mener det er dypt urettferdig at våre barn skal vokse opp med haugevis av gode natur- og menneskemøter, mens mange andre ikke har tilgang til leken, fantasien, de gode samtalene, mestringen, og alt det andre barn kan få gjennom det enkle friluftslivet. Det gjelder uansett om man kan defineres som å stå i en sårbar livssituasjon eller ei. Så jeg jobber på videre og brenner for å snu de negative trendene med mer skjermtid, stillesitting og økt psykisk og fysisk uhelse blant barn og unge i en verden som jeg opplever at blir stadig mer fragmentert og delt. Jeg ønsker at enda flere barnefamilier og barn skal få livsviktige enkle og gode natur- og menneskemøter. At de kan vokse opp med en tilknytning til naturen, sunne og trygge relasjoner og massevis med lek inni seg.

Jeg er ikke i mål, men er jeg er på vei!

Alexander Read

 

Se også:

 

Lenker
Language
Min side