Til toppen

Brynje støtter helsearbeid blant Bakonjo-folket i Månefjellene, Uganda


Brynje spleiser på månedslønn til helsearbeiderne på Mitandi-klinikken i Månefjellene, Uganda. På denne måten bidrar vi til at fjellfolk i området får tryggere og bedre liv. Våre plagg ferdes jorden rundt med folk som søker eventyr og naturopplevelser. Vi ønsker å gi noe tilbake til folk og lokalsamfunn der vi ferdes.


Norsk familie bygde opp klinikken i Månefjellene

I 1987, rundt 100 år etter at Brynje startet sin virksomhet i Larvik, flyttet tømrer Tore Oldebråten med sin familie til Månefjellene i vest-Uganda. De slo seg ned på Mitandi, et lite sted på 1800 meters høyde og startet arbeidet med å bygge opp skole og klinikk etter krigens herjinger. 

Christin Oldebråten var 13 år da hun kom til Mitandi, og hun ble raskt glad i både naturen og Bakonjo-folket. Sammen med foreldrene har hun jobbet i mange år for å bygge opp den lokale helseklinikken. Storebrand, KLP, Statoil, Lions Hamar og Opsahl Bolig har bidratt til nye bygninger, solceller og vannsystem fra fjellene. Hundrevis av enkeltpersoner i Norge har også støttet - og støtter fortsatt - både skole, bibliotek og klinikk på Mitandi.

Kvinner og barn på Mitandi

Brynje spleiser på månedslønn til helsearbeiderne på klinikken

I 2019 ble Christin ansatt i Brynje, og samtidig driver hun klinikken på Mitandi. Klinikken betyr mye for fattige fjellfolk som ofte kommer langveis fra for å få hjelp.

Helsearbeiderne gjør en svært viktig jobb, og stabil utbetaling av lønn er en viktig forutsetning for å drive klinikken og beholde gode medarbeidere. Brynje gir et fast beløp til lønn hver måned, og slik bidrar vi til at Bakonjo-folket i Rwenzorifjellene får tryggere og bedre liv. Våre Brynje-plagg ferdes jo jorden rundt med folk som søker eventyr og naturopplevelser. Vi mener det bare er rett og rimelig at vi gir noe tilbake til folk og lokalsamfunn der vi ferdes.

Jordmor med mor og nyfødt barn på Mitandi

Klinikken har fokus på mor, barn og familiehelse

Christin og foreldrene har bygget og drevet Mitandi-klinikken på privat dugnad siden 2004. De har 0 kr til administrasjon og korrupsjon. Lønns- og fødselspenger overføres direkte til klinikken av Christin hver måned.

Fakta om klinikken:

  • Klinikken fokuserer på mor, barn og familiehelse.
  • Kåret til beste klinikk i distriktet av lokale helsemyndigheter.
  • Befolkning: Pr. 2021 har Uganda rundt 47 millioner innbyggere, og det bor omtrent 150 000 mennesker i klinikkens "nedslagsfelt". 
  • Ansatte: 25 personer
  • Fødsler: 40-60 stk hver måned
  • Prevensjon: Klinikken jobber aktivt for at flere skal benytte prevensjon. Det er viktig å bidra til lavere befolkningsvekst i Uganda slik at flere kommer seg ut av fattigdom og slik at presset på natur og ressurser blir mindre.
  • Gravide kvinner med HIV får tett oppfølging slik at HIV ikke overføres til babyen. Svært god suksessrate.
  • Vaksinasjon og helsekontroll av barn.
  • Folkeopplysning: Helsearbeiderne reiser rundt og underviser folk om helse-relaterte temaer.
Disse barna er vaksinert på klinikken og får hjelp når de trenger det.

Vi oppfordrer flere til å støtte Mitandi-klinikken

Vi i Brynje oppfordrer både kunder, ambassadører og samarbeidspartnere til å støtte klinikken på Mitandi. Som lønnsfadder spleiser du på månedslønn til de ugandiske helsearbeiderne på klinikken. Som fødselsfadder bidrar du til at kvinner får føde gratis (1 fødsel koster 100 kr).


Vennlig hilsen
oss i Brynje